ASAHI-LITE 1.74 DOUBLE AS SV SUPPER HMC

  •  Sản phẩm kính FINISH ĐƠN TRÒNG là tròng kính chỉ có 1 tâm mắt với chiết suất cao 1,74, cho hình ảnh rõ nét ở một khoảng cách nhất định.
  • Giúp mắt có tầm nhìn rõ, rộng, chính xác từng điểm cho dù thay đổi tiêu cự liên tục

 

ASAHI-LITE 1.67 AS SV SUPPER HMC

  •  Sản phẩm kính FINISH ĐƠN TRÒNG là tròng kính chỉ có 1 tâm mắt với chiết suất 1.67, cho hình ảnh rõ nét ở một khoảng cách nhất định.
  • Giúp mắt có tầm nhìn rõ, rộng, chính xác từng điểm cho dù thay đổi tiêu cự liên tục

 

ASAHI-LITE 1.60 AS SV SUPPER HMC

  • Sản phẩm kính FINISH ĐƠN TRÒNG là tròng kính chỉ có 1 tâm mắt với chiết suất 1.60, cho hình ảnh rõ nét ở một khoảng cách nhất định.
  •  Giúp mắt có tầm nhìn rõ, rộng, chính xác từng điểm cho dù thay đổi tiêu cự liên tục

ASAHI-LITE 1.56 SUPPER HMC

  • Sản phẩm kính FINISH ĐƠN TRÒNG là tròng kính chỉ có 1 tâm mắt với chiết suất 1.56, cho hình ảnh rõ nét ở một khoảng cách nhất định.
  • Giúp mắt có tầm nhìn rõ, rộng, chính xác từng điểm cho dù thay đổi tiêu cự liên tục